ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications:


ECONOMIC SCIENCE CRISIS AS A REFLECTION OF THE WORLD ECONOMIC CRISIS.AKNOWLEDGMENT AND APPROACHES

Author: Medea Shapatava | Published: 2018-12-28 | Pages: 97-106

Full Text

For Citation:

Abstract

Contemporary world admits and analyses the destroying results and consequences of the largest-ever bankruptsy of the Lehman Brothers Investment bank which lead to the mortgage crisis and turned into the global one. The recession continues up to present, i.e. almost for ten years.

Leading economists forecast the further negative issues and confess that the economic figures would never go back to  the ones we had back ten years ago. The extreme points of consideration the recession and the crisis issues are in contradiction with the economic theory which predicts further recession though may never provide consistent and exact figures and dates. The reflection of the crisis onto the economic theory and science may provide further materials for discussions and arguments against existence of the crisis, as the global economy development never interrupted. Moreover, the world faced the birth of an absolutely new and enigmatic product on the market – cryptocurrency. The question is: would the cryptocurrency bring the relief in terms of recession or would it lead to a new default of the market? The economic science estimates the pros and cons of the existing risks and market threats and hopefully will play its substantial role in eliminating them.


Keywords

GLOBAL ECONOMIC CRISIS, ECONOMIC SCIENCE, CRYPTOCURRENCY, POINT OF VIEW


References

 1. პაპავა ვ.,  ჭარაია ვ.,  (2017). ინფლაციის  მაჩვენებლის  მოდიფიკაციები  და  მათი  საქართველოსთვის  გამოყენების მიზანშეწონილობა. ექსპერტის აზრი N77.https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/77-expert-opinion-eng.pdf
 2. პაპავა ვ., (2017). „ერთი სარტყელი ­ ერთი გზის ინიციატივა“ და საქართველო.  ექსპერტის აზრი N 93. https://www.gfsis. org/files/library/opinion-papers/93-expert-opinion-eng.pdf
 3. პაპავა  ვ.,(2009).  საქართველოს  ეკონომიკა:   შეცდომები,   საფრთხეები,  მათი  დაძლევის  გზები.  2008 წლის  კრიზისი საქართველოში: წინაპირობა, რეალობა, პერსპექტივა. თბილისი: დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბი, http://www. papava.info/publications/krizisi-2008-geo.pdf
 4. ჭარაია ვ.,  (2017). საქართველოსა  და  ჩინეთს  შორის  სავაჭრო  და  საინვესტიციო  ურთიერთობები.  ექსპერტის  აზრი N94.https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/94-expert-opinion-eng.pdf>
 5. Paul Krugman (2011). Inflation and Economic Hooliganism. New York Times Magazine, May,11. https://www.nytimes. com/2011/05/15/magazine/paul-krugman-how-the-financial-crisis-was-wasted.html>
 6. Office of the United States Trade Representative; Executive office of the President. U.S.-China Trade Facts. https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china
 7. Cryptocurrency marketcap: https://www.ccn.com/marketcap/
 8. Edmund L. Andrews & Eric Dash (March 23, 2009). “U.S. Expands Plan to Buy Banks’ Troubled Assets”. New York Times http://www.nytimes.com/2009/03/24/business/economy/24bailout.html?_r=2&adxnnl-=1&adxnnlx=1244664011- lgbvYL+QOw9VQsKrjV68kQ
 9. Asma Salman and Muthanna G. Abdul Razzaq (January, 17, 2018); Bitcoin and the World of digital Currencies. https://www. researchgate.net/publication/322553917
 10. Vance Barse D.,(March, 6, 2018); Remembering 2008: Portfolio Considerations for Volatile Markets. Executive Forums. https://www.executiveforums.com/single-post/2018/03/05/Remembering-2008-Portfolio-Considerations-for-Vola- tile-Markets
 11. Socialist voice (1983) Karl Marx and the World Crisis. No. 19. New York. Published by the League for the Revolutionary Party.

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University