ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


გამორჩეულ ქართველ მეცნიერსა და პედაგოგს, ჩვენს კოლეგასა და მეგობარს 70 წელი შეუსრულდებოდა

pdf

გლობალური გამოწვევები და საქართველოს რაციონალური არჩევანი

ვლადიმერ პაპავა
pdf

გლობალიზაციისა და მოდერნიზაციის ერთიანობა – თანამედროვე ეკონომიკური სისტემის განვითარების პარადიგმა

ელგუჯა მექვაბიშვილი
pdf

სავალუტო რყევებისა და საგარეო ვაჭრობის დინამიკის პარადიგმა

მიხეილ თოქმაზიშვილი
pdf

ინტერნაციონალური ტენდენციები უმაღლესი განათლების სისტემაში

ვახტანგ სართანია
pdf

პოლიტიკური არითმეტიკა თანამედროვე საქართველოში

მიხეილ ჯიბუტი
pdf

პირობითობები მაკროეკონომიკური ინდიკატორების გაანგარიშებისას გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში (საქართველოს მთლიანი შიგა პროდუქტის მაგალითზე)

იოსებ არჩვაძე
pdf

გლობალიზაციისა და რეგიონალიზაციის გააზრების ერთი საკითხისათვის

აკაკი ბაკურაძე
pdf

საქართველო მსოფლიო ენერგეტიკულ სისტემაში

დემურ ჩომახიძე
pdf

მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმები

გივი ლემონჯავა
pdf

კვაზი ფისკალური აქტივობები და ინვესტიციების რაოდენობა ენერგეტიკის სექტორში (საქართელოს მაგალითზე)

ირაკლი შალიკაშვილი
pdf

ფულადი და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ფორმირების მაკროეკონომიკური გარემო

ვასილ ხუციშვილი
pdf

ბიზნესის საწყისი ფაზის პროექტის შეფასება

შოთა შაბურიშვილი
pdf

უსადენო ქსელების ტიპები და მათი გამოყენების ასპექტები

იოსებ ქართველიშვილი; თეა თოდუა
pdf

Windows 7-ის და Mac OS X Snow Leopard-ის ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შედარებითი ანალიზი

გიორგი კუჭავა; თეიმურაზ სტურუა
pdf

საინტერესო და ინოვაციური გამოკვლევა

ბადრი გეჩბაია; გივი ბაქრაძე
pdf
Globalization & Business European Teaching University European Teaching University European Teaching University mes.gov.ge erih plus index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University