ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

ღია წვდომის პოლიტიკა

ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი ახორციელებს ღია წვდომის პოლიტიკას, რომლის შინაარსიც ასეთია: „პუბლიკაციები ყველასთვის ღიაა და მათი წაკითხვა, ჩამოტვირთვა, დაკოპირება, გავრცელება, დაბეჭდვა ან შესაბამისი სტატიების სრულ ტექსტებთან მიბმა, ინდექსების შესადგენად გამოყენება, პროგრამულ უზრუნველყოფაში მონაცემებად შეყვანა ან სხვა კანონიერი მიზნებით გამოყენება ფინანსური, სამართლებრივი და ტექნიკური ბარიერების არარსებობის შემთხვევაში (გარდა იმ ბარიერებისა, რომლებიც არეგულირებენ ინტერნეტთან წვდომას) ნებისმიერი მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია“.

ჟურნალის მასალები ხელმისაწვდომია შემდეგი ლიცენზიის შესაბამისად: Creative Commons Attribution License 3.0

Creative Commons License” style=
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University