ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარედაქციო საბჭო

ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული საბჭო: ლაშა კანდელაკიშვილი (თავმჯდომარე, ევროპის უნივერსიტეტი); გოჩა თუთბერიძე (თავმჯდომარის მოადგილე, ევროპის უნივერსიტეტი); ვახტანგ ქავთარაძე (თავმჯდომარის მოადგილე, ევროპის უნივერსიტეტი); გივი ბედიანაშვილი (თავმჯდომარის მოადგილე, ევროპის უნივერსიტეტი); თამარ ზარგინავა (ევროპის უნივერსიტეტი); მაია ხურცილავა (ევროპის უნივერსიტეტი); გივი ბაქრაძე (ევროპის უნივერსიტეტი); ნინო გადილია (მდივანი, ევროპის უნივერსიტეტი).

სარედაქციო კოლეგია: პროფესორი რამაზ აბესაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი); პროფესორი იური ანანიაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი მაია აზმაიფარაშვილი (პასუხისმგებელი მდივანი, ევროპის უნივესიტეტი); პროფესორი ალექსანდრე აპლაკოვი (მთავარი რედაქტორის მოადგილე, ევროპის უნივესიტეტი); პროფესორი, თამილა არნანია-კეპულაძე (აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი იოსებ არჩვაძე (ქუთაისის უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი გივი ბაქრაძე (ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი გივი ბედიანაშვილი (მთავარი რედაქტორი, ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი რევაზ გველესიანი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ბადრი გეჩბაია (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმეიფო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ნინო დამენია (ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ქართული უნივერსიტეტი); პროფესორი ეკა დევიძე (მთავარი რედაქტორის მოადგილე, ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი ცისკარა ზარანდია (სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი ლია ელიავა (ქუთისის უნივერსიტეტი); პროფესორი გოჩა თუთბერიძე (ევროპის უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი გოჩა თოდუა (ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი თეა თოდუა (მთავარი რედაქტორის მოადგილე, ევროპის უნივერსიტეტი); პროფესორი ნუგზარ თოდუა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი მიხეილ თოქმაზიშვილი (ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ქართული უნივერსიტეტი), ასოცირებული პროფესორი გივი ლემონჯავა (საქართველოს უნივერსიტეტი); პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი თეა მუნჯიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ნაცვლიშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი მურად ნარსია (საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი); პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი ვახტანგ სართანია (ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ქართული უნივერსიტეტი); პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი თეიმურაზ სტურუა (ევროპის უნივერსიტეტი); მოწვეული პროფესორი ინგა ქონიაშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი შოთა შაბურიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); პროფესორი ლია ჩარექიშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); ე.ა.დ., პროფესორი ელენე ჩიქოვანი; პროფესორი ნიკოლოზ ჩიხლაძე (ქუთაისის უნივერსიტეტი); პროფესორი გივი ფიფია (ევროპის უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ლოიდ ქარჩავა (კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი); ასოცირებული პროფესორი ნათია ხორგუაშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); ბ. ა. დ., პროფესორი  თორნიკე ხოშტარია (ევროპის უნივერსიტეტი);  პროფესორი ჯამლეტ ჯანჯღავა (საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი); პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი (ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ქართული უნივერსიტეტი); ასისტენტ-პროფესორი ხათუნა ჯინჭარაძე (ქართულ-ევროპული უნივერსიტეტი); ასისტენტ-პროფესორი ვასილ ხუციშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი); ასისტენტ-პროფესორი მარიამ ჩაჩუა (ევროპის უნივერსიტეტი).

სარედაქციო კოლეგიის უცხოელი წევრები: ე.ა.დ., ასისტენტ-პროფესორი ლიუდმილა ალექსეიევა (დაუგავ­­პილსის უნივერსიტეტი, ლატვიის რესპუბლიკა); ე.ა.დ., ასოცირებული პროფესორი მარინა ბარანოვსკაია (ოდესის ეროვნული ეკონომიკის უნივერსიტეტი, უკრაინა); ე.ა.დ., პროფესორი ტატიანა ბორზდოვა (ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და სოციალური ტექნოლოგიების სახელმწიფო ინსტიტუტი, ბელარუსის რესპუბლიკა); ე.მ.დ., მიწვეული პროფესორი გორდონ ლ. ბრედი (ჩრდილოეთ კაროლინის უნივერსიტეტი გრინსბოროში, აშშ);  ე.ა.დ., ასისტენტ- პროფესორი ფიტიმ დიარი (სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, მაკედონია); ე. დ., ასოცირებული პროფესორი ლიუდმილა დემიდენკო (ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უკრაინა); ე.მ.დ. ელიტა ერმოლაევა (ლატვიის სოფლის მეუნეობის უნივერსიტეტი, ლატვიის რესპუბლიკა); პ.მ.დ. დოცენტი ინტა ოსტროვსკა (დაუგავპულსის უნივერსიტეტი, ლატვიის რესპუბლიკა); ე.მ.დ., პროფესორი რიმა ტამოსიუნიენე (ვილნიუსის ეკონომიკისა და მიზნესის ინსტიტუტი, ლიტვის რესპუბლიკა); ე.ა.დ. ასისტენტ-პროფესორი რეგინა დემიანიუკი (სედლცეს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, პოლონეთი); ე.ა.დ., პროფესორი მარინა ოჩკოვსკაია (მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მარკეტინგის განყოფილება, რუსეთის ფედერაცია); ტატიანა პაიენტკო, ე. ა. დ., პროფესორი (ვადიმ გეტმანის სახელობის კიევის ერუვნლი ეკონომიკური უნივერსიტეტი, უკრაინა) ე.მ.დ., პროფესორი ვარნალი ზახარი (ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უკრაინა); ე.მ.დ., პროფესორი, აკადემიკოსი იზეთ ზექირი (სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, მაკედონია).

Globalization & Business European Teaching University European Teaching University European Teaching University mes.gov.ge erih plus index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University