ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

კონტაქტი

რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული ჟურნალი გლობალიზაცია და ბიზნესი
თბილისი, 0141, დ. გურამიშვილის გამზ. № 76
ტელეფონი:

ფაქსი:
ელ-ფოსტა:
(+995 32) 2 000 171;
(+995 599) 96 94 59
(+995 032) 214 35 83;
info@eugb.ge

მოგვწერეთ