ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

არქივი


N 1/2016

N 2/2016

N 3/2017

N 4/2017

Globalization & Business N1Globalization & Business N2Globalization & Business N3Globalization & Business N4Globalization & Business N5
European Teaching University European Teaching University European Teaching University mes.gov.ge erih plus index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services Daugavpils University